Wedstrijdreglement Facebookactie ‘Win één jaar gratis fitness’ (3 november tot en met 3 december)

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Gym Plus met ondernemingsnummer ondernemingsnummer 0660.939.885, gevestigd te Kapellekensbaan 12
  te Erembodegem. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.
 2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Gym Plus, en niet voor Facebook.
 3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis.
 4. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
 5. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.
 6. Medewerkers van Gym Plus zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
 7. Gym Plus behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de Facebookactie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Gym Plus.
 8. Deelnemers moeten in België wonen.
 9. De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de wedstrijdpagina met name 5 jaar gratis fitness.
 10. De te winnen prijs van de actie zal worden vermeld op de facebookpagina van Gym Plus en op www.gymplusschotte.be/acties/.
 11. De prijswinnaar wordt gekozen op basis van 3 criteria: Het liken van de Facebookpagina van Gym Plus, het posten van een antwoord op de vraag waarom de persoon in kwestie het verdient om 5 jaar gratis fitness te winnen én het winnen van de loting. Nadien communiceert Gym Plus naar deze persoon en reikt het de prijzen uit aan de winnaars.
 12. De wedstrijd op facebook loopt van 3 november tot en met 3 december. Op 4 december worden de winnaars gekozen.
 13. De winnaars worden per e-mail of telefoon verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijzen in ontvangst genomen zullen worden.
 14. Gym Plus en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
 15. Gym Plus en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.
 16. Gym Plus behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Gym Plus, de omstandigheden dit vereisen. Gym Plus kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Gym Plus.
 17. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Gym Plus en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 18. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Gym Plus om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.
Beauty Nature RaELLe
Beauty Nature RaELLe
20/09/2022
Leuke plaats om te sporten op eigen tempo en niveau. Leuke weekschema met aangename behaalde doelstellingen. Leuke alcohol doekjes na elke toestel te gebruiken, zo blijft sporten in groep aangenaam voor iedereen.
Luc Lemmens
Luc Lemmens
13/09/2022
Toffe sfeer en professionele begeleiding. Iedereen vriendelijk en gedienstig.
Martine de pauw
Martine de pauw
29/08/2022
Zeer goede fitness
Nisoken VD
Nisoken VD
05/07/2022
Gymplus is altijd leuk, grote parking, makkelijk te bereiken, fitnes is 2 de verdiep. Groot, de E gym - toestellen zijn een aanrader voor iedereen. Voor de fitnes voorziet de zaak een handdoek, er zijn aparte douches en lockers. Je kan er drank kopen als nodig. Er zijn groeplessen ter plekke ook.
David Callebaut
David Callebaut
17/02/2022
Prima advies, altijd helpvol en prima, moderne uitgeruste toestellen. Goeie accomodatie, zelfs in coronatijden. Voldoende verluchting aanwezig